Trưng bày chuyên đề: “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM”

                Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người là nhà văn hoá lỗi lạc, một danh nhân văn hoá thế giới.

Kế thừa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, trong suốt cuộc đời hoạt đông cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Người đã thấy vai trò, sức mạnh của văn hoá trong đời sống xã hội, nên đã đưa văn hoá vào chiến lược phát triển đất nước, nhằm mục tiêu giáo dục, đào tạo và rèn luyện những con người Việt Nam phát triển toàn diện có tri thức và đạo đức, có sức khoẻ, có tình cảm thuỷ chung, có lối sống lành mạnh, có nhân cách trong sáng, luôn biết kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2015), Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hoá Việt Nam”. Với trên 150 tài liệu hình ảnh, nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc và văn minh nhân loại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc (1890 – 1945).

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển tinh hoa văn hoá dân tộc, văn hoá nhân loại,xây dựng nền văn hoá Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1945 – 1969).

3. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

IMG 7715 1600x1200          IMG 7716 1600x1200


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di