Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

          Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  (06/01/1946 - 06/01/2016), 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016), tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

 Với trên 150 tài liệu,  hình ảnh nội dung chuyên đề giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; việc xây dựng, kiện toàn chính quyền các cấp và hệ thống pháp luật vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; động viên, đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

             Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

-          Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

-          Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

-          Tiếp tục xây dựng và đổi mới Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

026 1600x1200  027 1600x1200  030 1600x1200 

                                 032 28x48 1600x1200 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di