trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

      Thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

     Với hơn 80 hình ảnh và tư liệu, nội dung chuyên đề khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời, giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua bầu cử Quốc hội và Hồi đồng nhân dân các cấp.

      Nội dung gồm 2 phần:

       - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là sự lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ và ý chí đoàn kết thống nhất một lòng, một dạ phục vụ nhân dân.

       - Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ vũ nhân dân cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp.

     Bảy mươi năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, là kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo nhân dân cả nước không ngừng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

IMG 8513 1600x1200         06 1600x1200         17 1600x1200

 

              40 1600x1200                          53 1600x1200 

 

80 1600x1200 78 1600x1200 61 4060 1600x1200


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di