Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 -1954)”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 -1954)”.

Với gần 200 ảnh, tài liệu, triển lãm Trưng by chuyn đề:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hnh trình khng chiến chống thực dn Php xm lược (1946 -1954)”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời ku gọi tồn quốc khng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), Bảo tng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tng Hồ Chí Minh – chi nhnh thnh phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lm chuyn đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hnh trình khng chiến chống thực dn Php xm lược (1946 -1954)”.

Với gần 200 ảnh, ti liệu, triển lm giới thiệu đến người xem hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; hành trình khng chiến chống thực dn Php đầy khó khăn, gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và nhân dân ta để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giữ vững độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Sau chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội, tiếp tục lnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa x hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam - cuộc hành trình đưa toàn dân tộc Việt Nam đi đến Độc lập, thống nhất và giàu mạnh.

Nội dung gồm 2 phần:

- Lời ku gọi tồn quốc khng chiến.

- Hnh trình khng chiến chống thực dn Php xm lược (1946 - 1954).

giới thiệu đến người xem hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp đầy khó khăn, gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và nhân dân ta để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giữ vững độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Sau chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội, tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam - cuộc hành trình đưa toàn dân tộc Việt Nam đi đến Độc lập, thống nhất và giàu mạnh.

Nội dung gồm 2 phần:

- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

- Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954).

 

                                    106 1600x1200

 

029 1600x1200     033 1600x1200

 

034-1 1600x1200     031 1600x1200  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di