Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

      Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018),107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2018),70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

      Với 100 hình ảnh, tư liệunội dung chuyên đề giới thiệu khái quát vai trò của

     Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân;

việc xây dựng, kiện toàn chính quyền các cấp và hệ thống pháp luật vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; động viên, đoàn kết toàn dân trong công cuộc

xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần:

- Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

IMG 9697 800x600         IMG 9698 800x600


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di