BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP VỚI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - 90 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG”.

      Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đặc biệt, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

      Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 năm - Một chặng đường vẻ vang”.

      Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng của Việt Nam. Qua đó, trưng bày góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

     Triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21/01/2020 đến hết tháng 3/2020.

          1

 

            2

            3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di