ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CỤM HOẠT ĐỘNG SỐ 1 VÀ CỤM HOẠT ĐỘNG SỐ 2 QUẬN 4 DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN “TUỔI TRẺ QUẬN 4 LÀM THEO LỜI BÁC” NĂM 2021

      Nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo động lực thi đua, phấn đấu trong toàn Đoàn - Hội. Ngày 20/11/2021, Ban Chấp hành Đoàn Cụm hoạt động số 1 (gồm 60 đoàn viên, thanh niên các Phường 1,2,3,4 và các đơn vị hành chính sự nghiệp Quận 4) và Ban Chấp hành Đoàn Cụm hoạt động số 2 (gồm 50 đoàn viên, thanh niên các Phường 6,8,9,10 Quận 4) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tổ chức Lễ tuyên dương gương thanh niên tiên tiến “Tuổi trẻ Quận 4 làm theo lời Bác” năm 2021. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, hòa chung không khí “Thi đua học tập và làm theo lời Bác” góp phần xây dựng đất nước của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đoàn viên, thanh niên Quận 4 không ngừng xung kích, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt những kế hoạch đề ra, tạo nên những đóng góp thiết thực cho Thành phố mang tên Bác.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đề cao vai trò thế hệ đoàn viên, thanh niên, Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”[1]. Theo Người, thanh niên muốn xứng đáng vai trò là người quyết định tương lai trước hết phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, có chí tiến thủ, xung phong gương mẫu trong mọi công việc. Sự rèn luyện, tu dưỡng của thanh niên phải được thể hiện trên mọi phương diện: rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi và nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện ý chí và lòng dũng cảm, rèn luyện thân thể v.v...

     Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ” và Người căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”[2]. Những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ dành cho đoàn viên, thanh niên luôn là nguồn động lực cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Quận 4 nói riêng hăng hái, xung kích cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Ngày nay, xứng đáng với mong đợi, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, tuổi trẻ cả nước đã phát huy truyền thống của thế hệ cha ông, hăng hái, sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, tích cực tham gia các diễn đàn: “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Thanh niên sống đẹp sống có ích”… góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

     Trước tượng đài Nguyễn Tất Thành tại Bến cảng Nhà Rồng, buổi Lễ tuyên dương diễn ra trong không khí trang trọng, chu đáo. Tại đây, có 08 đoàn viên, thanh niên Cụm hoạt động số 1 và 04 đoàn viên, thanh niên Cụm hoạt động số 2 được vinh dự nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Quận đoàn Quận 4. Đây là những gương điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của các đoàn viên, thanh niên trong địa bàn Quận như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[3]. Đồng thời, các bạn là những gương mặt trẻ luôn đi đầu trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp cũng như tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cống hiến cho cộng đồng. Đặc biệt, trong đợt đại dịch Covid 19 vừa qua, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các bạn đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực.


 

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011, tập 5, tr. 216

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011, tập 15, tr. 622

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, tập 1, tr.284.

 

          1
              Ban Chấp hành Đoàn Cụm hoạt động số 1 – Đoàn Phường 4 Quận 4
                       chuẩn bị vào làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
          2
           Đoàn viên, thanh niên Phường 4 Quận 4 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 
          3
     Đoàn viên, thanh niên Phường 6,8,9,10 Quận 4 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
          4
              Đoàn viên, thanh niên Phường 8,10 Quận 4 tổ chức Lễ Tuyên dương
           Gương thanh niên tiên tiến “Tuổi trẻ Quận 4 làm theo lời Bác” năm 2021.
 
          5
           Đoàn viên, thanh niên Phường 8,10 Quận 4 làm Lễ kết nạp Đoàn viên mới.
 
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di