ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRUNG TÂM KINH DOANH CHI BỘ PHÒNG BÁN HÀNG KHU VỰC THỦ ĐỨC DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay". Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: "Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng". Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Thực hiện Quyết định số 228-QĐ/ĐU ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông Thành phố; thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch công tác Đảng năm 2021 của Đảng ủy cơ sở Trung tâm kinh doanh Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) - nơi cách đây 110 năm Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam thoát kiếp nô lệ, lầm than. Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức đã chọn di tích lịch sử quạn trọng và ý nghĩa này để tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đặng Thị Quyên và quần chúng Nguyễn Thanh Phong.

Trước khi tiến hành buổi lễ, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí trang trọng đồng chí Thái Hoàng Giang- Phó Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 02 đồng chí đảng viên mới và chúc mừng các đồng chí đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thị Quyên và đồng chí Nguyễn Thanh Phong đã đọc lời Tuyên thệ, nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Thái Hoàng Giang - Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự to lớn, xong đó cũng là nhiệm vụ, là trọng trách cao cả, nặng nề của các đồng chí đảng viên mới. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên mới phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên như lời tuyên thệ. Phải phát huy quyền hạn của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên mới sẽ nhanh chóng nghiên cứu để nắm vững các Nghị quyết của Đảng, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của Đảng bộ để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các công việc được giao, không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cũng phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ 02 đồng chí đảng viên mới trong 12 tháng rèn luyện, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành đảng viên chính thức, làm tăng thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức.

1

Đảng viên Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức thành kính dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

2.jpg

Đồng chí Thái Hoàng Giang - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức trao quyết định cho đảng viên mới

Nguyễn Thanh Phong

3

Đồng chí Thái Hoàng Giang - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Bán hàng Khu vực Thủ Đức trao quyết định cho đảng viên mới

Phan Thị Quyên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di