KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2022)

  Mùa thu năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, mở ra bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc... Cách mạng tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân...”.

Ngày 02/9/1945, trước hàng vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một thời đại mới vàng son trong lịch sử. Tuyên ngôn độc lập là một áng thiên cổ hùng văn, một áng văn lập quốc vĩ đại, thể hiện khát khao, ước muốn của cả dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Tuyên ngôn khẳng định rõ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, và độc lập ấy”. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Đã 77 năm trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm ấy, Đảng và Nhân dân ta vẫn luôn kiên định đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), sáng ngày 31/8/2022, Đoàn Đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã trưng bày chuyên đề “Tết Độc lập, nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9, vui Tết Độc lập chúng ta lại nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mọi người dân Việt Nam cùng hướng về Tổ quốc, cùng tưởng nhớ và biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng dân tộc, đồng bào đã trải qua những chặng đường gian khổ, hy sinh để có được độc lập, tự do ngày hôm nay. Chúng ta càng biết ơn, trân quý hơn giá trị của hòa bình, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Một số hình ảnh:

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di