Danh Mục Phim Tư Liệu - 79 mùa xuân

Chỉ mục bài viết
Danh Mục Phim Tư Liệu
Bác Hồ sống mãi
Mười năm thắng lợi
Bước đường thắng lợi
Ngày độc lập 02/9/1945
Bài ca dâng Bác
Mãi mãi bên Người
Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin
Cuộc đụng đầu lịch sử (tập 1, tập 2)
Bác còn sống mãi
Tình sâu nghĩa nặng
Nước nguồn Pắc Pó
Về bên Bác
Hồ Chủ tịch và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang Pháp
Lăng Hồ Chủ tịch
Dưới cờ quyết thắng
Những giờ phút cuối đời Bác Hồ
Vài hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
Đường về Tổ quốc
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Việt Nam - Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh chân dung một con người
Hồ Chí Minh với Trung Quốc
79 mùa xuân
Vì độc lập tự do
Nhà Bác
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường cách mạng vẻ vang
Điện Biên Phủ
Tất cả các trang

79 mùa xuân (Thời lượng 24 phút):

Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân và đế quốc xâm lược. Người mong muốn xây dựng một xã hội đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Nhưng khi đất nước còn chưa hoàn toàn được giải phóng và thống nhất, ngày 02/9/1969 Bác đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng đứng lên giành độc lập tự do cho đất nước, thực hiện điều mong mỏi của Người.

Phim do điện ảnh Cu Ba sản xuất. Đạo diễn: Santiago Alvarez.(Cu Ba)BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di