Danh Mục Phim Tư Liệu

Danh Mục Phim Tư Liệu

Hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đang lưu giữ 29 phim tư liệu về tiểu sử và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH "HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP"

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH

Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ nhất năm 1980, do Nhà xuất bản Sự thật phát hành, gồm 10 tập với khoảng 1800 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư điện...  

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di