THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

1

Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Đỗ Quang Hưng

Lao động, 1999

2

Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Lao động, 2003

3

Hồ Chí Minh giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn

 

Sự Thật, 1972

4

Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam

Trường Chinh

Sự Thật, 1996

5

Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam

Trường Chinh

Sự Thật, 1975

6

Hỏi và đáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng và lược sử phong trào công nhân

 

Trẻ, 2002

7

Lịch sử phong trào công nhân và phong trào công đoàn Việt nam (1860 – 1945)

Ban Nghiên cứu  lịch sử công đoàn Việt Nam

Lao động, Công nhân giải phóng, 1975

8

Những chặng đường lịch sử.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Lao động, 2003

9

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (lưu hành nội bộ)

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

[K.n], 2004

10

Văn kiện Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ IX

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Lao động, 2003

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di