THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

  1. Đỗ Quang Hưng / Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam./ - H: Lao động, 1999. 296tr.
  2. Ban Nghiên cứu  lịch sử công đoàn Việt Nam / Lịch sử phong trào công nhân và phong trào công đoàn Việt nam (1860 – 1945_ /. –H: Lao động, Công nhân giải phóng, 1975. 200tr.
  3. Hồ Chí Minh Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn ./ - H:ST, 1972. 36tr. (xem tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 40)
  4. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam / Những chặng đường lịch sử./ - H: Lao động, 2003. 864tr.
  5. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam / Điều lê Công đoàn Việt Nam. / - H:Lao động, 2003. 64tr.
  6. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam / Văn kiện Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ IX./ - H: Lao động, 2003. 148 tr.
  7. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam / Thông tru hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (lưu hành nội bộ)./ - H: [K.n], 2004. 40tr.
  8. Trường Chinh / Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam./ - H:ST, 1966. 72tr. (in lần thứ hai)
  9. Trường Chinh / Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam./ - H:ST, 1975. 120tr. (in lần thứ sáu)
  10.  Hỏi và đáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng và lược sử phong trào công nhân /. HCM: Trẻ, 2002. 137 tr.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di