CHỦ ĐỀ THỨ NHẤT

CHỦ ĐỀ THỨ NHẤT


Thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước đầu hoạt động yêu nước và cách mạng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam (1890-1920).

CHỦ ĐỀ THỨ HAI

CHỦ ĐỀ THỨ HAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1920-1930).

CHỦ ĐỀ THỨ BA

CHỦ ĐỀ THỨ BA

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930 – 1954).

CHỦ ĐỀ THỨ TƯ

CHỦ ĐỀ THỨ TƯ

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954- 1969).

CHUYÊN ĐỀ "BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM - MIỀN NAM VỚI BÁC HỒ"

CHUYÊN ĐỀ

- G ồm 208 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, đồng bào miền Nam chiến đấu kiên cường, Bác Hồ luôn...

chi đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với đoàn trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Bác Hồ với thanh niên Việt Nam”

             Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn  T hanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thanh niên luôn là lực l...

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

        Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016). Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “ Chủ tịch Hồ Ch...

CHUYÊN ĐỀ "BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN VIỆT NAM"

CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề "Bác Hồ với Thanh niên Việt Nam" gồm 38 tư liệu, 117 hình ảnh và 7 câu trích. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà.

CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM"

CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam" gồm 180 hình ảnh, tài liệu nhằm giới thiệu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gồm 53 hình ảnh, 43 tư liệu và 12 câu trích. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ rất quan tâm và bàn nhiều đến vấn đề đạo đức.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di