CHỦ ĐỀ THỨ TƯ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỖNG MỸ XÂM LƯỢC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954 - 1969).

01Gồm 165 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam đang bị đế quốc Mỹ xâm lược. Trước tình hình đó Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo nhân dân vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm đánh đuổi Mỹ, thống nhất đất nước.

Tháng 01/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại thủ đô Hà Nội, cùng toàn dân thi hành đúng Hiệp định Genève về Đông Dương, củng cố hòa bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do, củng cố miền Bắc về mọi mặt, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đi thăm các nước láng giềng, các nước xã hội chủ nghĩa để thắt chặt mối quan hệ quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới.

Sau 1954, Mỹ vào miền Nam, xây dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và tiến hành các chiến lược chiến tranh. Tháng 9/1954, tại hội nghị Bộ Chính trị, Người khẳng định: "Đế quốc Mỹ và tay sai đang phá hoại Hiệp định Genève, chia cắt lâu dài đất nước ta". Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối cho cách mạng miền Nam là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Từ đó cách mạng miền Nam tiến lên giành nhiều chiến thắng như phong trào Đồng Khởi Bến Tre.

Tháng 9/1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam họp tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được đại hội bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Năm 1961-1965, miền Bắc thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Nam tiếp tục sự nghiệp đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 20/10/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc. Đến tháng 11/1964, Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội là sự cổ vũ lớn lao cho cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế.

01 1600x1200  02 1600x1200  03 1600x1200

 

Большая часть таких экспериментов кончалась неудачей, а примерно дюжина годовалых щенков, у которых все прошло успешно, были оценены в сто тысяч долларов каждый.

То ли, пока я был мертв, я стал очень важной персоной, решил Джек, то ли люди барона охотятся "баня сауна спб" на возвращающихся просто из спортивного интереса.

Он указал на горы, которые рассматривал, а потом на другие, на востоке.

Остальные примкнут, а те, кто не захочет, скоро войдут в Дом Мертвых от рук своих же собратьев.

Затем он надолго застыл, в конце концов расслабился и так оставался до следующего приступа.

Поль положил свою ношу "снять баню сауну" на каменную скамью, окруженную аурой.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di