DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

 

1. Bác Hồ với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ.

 

2. Lênin và cách mạng tháng Mười.

 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Lênin.

 

4. Sài Gòn những năm 1910.

 

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

6. Bác Hồ với các dân tộc thiểu số.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội.

8. Một số hình ảnh về chiến dịch Mậu Thân 1968.

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới.

10. Quê hương và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tranh áp phích.

13. Những tặng phẩm của đồng bào trong nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14. Việt Nam 50 năm.

15. Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội.

16. Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - 20 năm hình thành và phát triển 1979 – 1999.

17. Đền thờ Bác Hồ ở Nam bộ.

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

19. 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hoá Việt Nam.

21. Tình cảm của Bác Hồ với miền Nam – Tình cảm của nhân dân miền Nam với Bác Hồ.

22. Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm tháng sống và làm việc ở thủ đô Hà Nội.

23. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng đại đoàn kết.

24. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thống nhất đất nước.

25. Bác Hồ với thiếu nhi.

26. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

27. Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1946 – 1954

28. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

29. Thư pháp về Nhật ký trong tù.

30. Một số hình ảnh, tư liệu về vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông.

31. 300 năm Cảng Sài Gòn - Những dấu ấn Hồ Chí Minh.

32. Chủ tịch Hồ Chí Minh - cuộc sống đời thường.

33. Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước.

34. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ.

35. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam.

36. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

37. Bác Hồ với kiều bào.

38. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

39. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam.

40. Bác Hồ với thanh niên Việt Nam.

41. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước.

42. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục.

43. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện những lời căn dặn của Người.

44. Một số hình ảnh di tích và công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di