GIAN TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "VIỆT NAM - NHỮNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP"

“Việt Nam - Những tuyên ngôn độc lập” là những bản hùng ca của dân tộc Việt Nam, được thể hiện qua các áng văn thơ bất hủ.

Tiêu biểu như bài thơ của Lý Thường Kiệt, được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước ta, dân tộc ta:

            Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

           Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

...

Hay của Nguyễn Trãi khẳng định nền văn hiến của Việt Nam:

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

...

Đến Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập... Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Chuyên đề “Việt Nam - Những tuyên ngôn độc lập” khẳng định chủ quyền quốc gia, nền độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam

              06 1600x1200            

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di