GIAN TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"

Là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại đoàn kết là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi cuộc cách mạng, chính vì vậy đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên thành “Chiến lược đại đoàn kết”, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Với 16 hình ảnh tiêu biểu, chuyên đề giới thiệu truyền thống đoàn kết nhân nghĩa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sức mạnh đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào và đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới.

07 1600x1200


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di