Trưng Bày Lưu Động

chi đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với đoàn trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Bác Hồ với thanh niên Việt Nam”

             Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong xung kích trên các mặt trận bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hoà bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin tưởng ở thanh niên - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Người luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

        Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016). Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”.

CHUYÊN ĐỀ "BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN VIỆT NAM"

01Chuyên đề "Bác Hồ với Thanh niên Việt Nam" gồm 38 tư liệu, 117 hình ảnh và 7 câu trích. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà.

CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM"

01Chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam" gồm 180 hình ảnh, tài liệu nhằm giới thiệu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di