Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

         Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016). Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm tuyên truyền đến các thầy cô giáo và các em học sinh về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, trưởng thành và lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là những thành tựu to lớn đạt được trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao từ đó Nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Với hơn 100 hình ảnh và tư liệu, chuyên đề gồm 03 nội dung chính:

- Nguyễn Ái Quốc -  Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

 IMG 8127 1600x1200     IMG 8120 1600x1200

IMG 8122 1600x1200     IMG 8111 1600x1200

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di