CHUYÊN ĐỀ "BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN VIỆT NAM"

01Chuyên đề "Bác Hồ với Thanh niên Việt Nam" gồm 38 tư liệu, 117 hình ảnh và 7 câu trích. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong xung kích trên các mặt trận bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hoà bình.Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin tưởng ở thanh niên  - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Người luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Ngay từ những năm tháng của thời thanh niên, Người đã ý thức được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn. Do đó từ những năm tuổi đời còn rất trẻ, Người đã thể hiện tinh thần yêu nước và vai trò của một thanh niên. Người đã quyết định đi ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Với bầu máu nóng của tuổi thanh niên, Người đã hoà mình vào phong trào công nhân và nhân dân lao động để tìm tới con đường cách mạng đúng đắn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà…”. Vì vậy Người luôn luôn quan tâm, giáo dục các thế hệ thanh niên, Người đã dành nhiều thời gian đi thăm các đơn vị thanh niên xung phong, viết nhiều thư gửi thanh niên, theo dõi chặt chẽ và khen thưởng kịp thời những cố gắng về mọi mặt của thanh niên.

Đặc biệt, Người rất quan tâm đến thanh niên miền Nam, Người thường viết thư thăm hỏi, động viên thanh niên miền Nam đang sống dưới sự đàn áp của Mỹ, Nguỵ, chưa có ngày hoà bình.

Bằng sự nhìn nhận khả năng và vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo đúng đắn con đường dẫn tới thắng lợi: “…Với một thế hệ thanh niên hăng hái, kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong công cuộc bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

Thực hiện theo Di huấn của Người, các thế hệ thanh niên đã quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào, bên cạnh đó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, giữ vững an ninh quốc phòng…nhằm đưa đất nước vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di