CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

 

1Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định mục đích của nền giáo dục cách mạng là: phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ đường lối chính trị của Đảng.

Người chú trọng giáo dục cả hai mặt Trí dục và Đức dục và xem công tác giáo dục là một khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Người luôn chỉ đạo Đảng và Nhà nước ta về sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con nguời, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền giáo dục nước nhà từng bước hoàn thiện hơn và đã đào tạo nên nhiều tài năng góp phần vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đối với công tác giáo dục; trong những năm qua, ngành giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn được bạn bè quốc tế biết đến và nể phục. Đấy cũng chính là mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người đi xa.

Chuyên đề gồm 3 phần:

- Truyền thống hiếu học của nhân dân ta - một vốn quý cần được giữ gìn và phát huy.

- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa.

- Những thành tựu đạt được của ngành giáo dục nước ta dưới sự chăm lo của Đảng và Nhà nước theo nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di