CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM"

01Chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam" gồm 180 hình ảnh, tài liệu nhằm giới thiệu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn .

Nội dung chuyên đề gồm ba phần:

- Sự hình thành và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng giai cấp công nhân trở thành giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Giai cấp công nhân Việt Nam - công nhân thành phố Hồ Chí Minh năng động sáng tạo, đi đầu trong xây dựng, sản xuất, phát triển kinh tế - văn hóa, khoa học kỹ thuật góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di