Chuyên đề “ Hồ Chí Minh - Dấu ấn một chặng đường”.

 Chuyên đề “ Hồ Chí Minh - Dấu ấn một chặng đường”.

     Nhằm tôn vinh và khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc trường chinh vĩ đại đi tìm chân lý cứu nước cho cách mạng Việt Nam, sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân; những đóng góp quan trọng của Người với lịch sử phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, phong trào giải phóng các dân tộc trên thế giới .

             Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu hiện vật chuyên đề giới thiệu 3 nội dung:

           1.       Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin, chân lý của thời đại.Cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Người để khẳng định trên thực tế vai trò quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đối với phong trào cách mạng vô sản thế giới (1911-1924).

2.       Chủ tịch Hồ Chí Minh –Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam( 1924- 1930).

3.       Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930 - 1941).

 

     Hơn 100 năm đã trôi qua, một lần nữa chúng ta nhớ về cuộc hành trình 30 năm đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, một nét son trong lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

 

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di