CHỦ ĐỀ THỨ HAI

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐƯỜNG LỐI CỦA V.I.LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SÁNG LẬP CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM (1920 - 1930).

ChuDe2 07-Gồm 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật.

-Nội dung:

Qua yêu cầu thực tế của hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy cần phải xúc tiến các hoạt động tuyên truyền, tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Tháng 7-1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số nhân vật yêu nước của các nước thuộc địa ở Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, cho ra đời tờ báo “Le Paria” để tuyên truyền, vận động cách mạng ở các nước thuộc địa.

Năm 1923 Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, tham dự Đại hội I Quốc tế Nông dân, Đại hội V Quốc tế Cộng sản và một số Đại hội quốc tế khác. Tại Đại hội V, Nguyễn Ái Quốc trình bày tham luận của mình nêu lên những lập luận, quan điểm về vấn đề cách mạng ở thuộc địa và được Đại hội chú ý quan tâm.

Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu (Trung Quốc), tại đây Nguyễn Ái Quốc chọn một số thanh niên yêu nước vào học tại các lớp huấn luyện chính trị nhằm đào tạo họ trở thành cán bộ cách mạng. Cũng trong thời gian ở Quảng Châu, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 6-1925 Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tháng 4-1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu trở về Liên Xô, rồi hoạt động ở nhiều quốc gia, cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hồng Kông.

Từ 3-2-1930 đến 7-2-1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản được tiến hành dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, là kết quả có được từ những điều kiện khách quan trong và ngoài nước, từ sự hoạt động đấu tranh sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trong các phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, là kết quả của sự kiên trì học tập, nghiên cứu và rèn luyện về mặt tư tưởng chính trị, đường lối, tổ chức. Sự kiện ấy đã đưa Việt Nam bước vào con đường mới dưới ánh sáng của cách mạng vô sản.

2a 1600x1200  2b 1600x1200  2c 1600x1200

.

 

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di