THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ VIỆT NAM

P Lịch sử Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945.

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

1

100 năm tiền giấy Việt Nam

 

Trẻ, 1994

2

19 – 8 cách mạng là sáng tạo (Hồi kí của những chiến sĩ Việt Minh trong cách mạng tháng 8 ở Hà Nội)

 

KHLSVN,2005

3

Bạc Liêu xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2002

4

Ban nghiên cứu lịch sử ĐảngCách mạng Tháng Tám (1945)

 

Sự thật, 1975

5

Bến Nghé xưa

 

Văn nghệ, 1981

6

Biên niên sử Việt Nam

Đỗ Đức Hùng

Thanh niên, 2000

7

Các ngôi sao Tây Sơn

Nguyễn Xuân Nhân

Văn nghệ, 2001

8

Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Tháng Chín 1944 ở Bungari

 

TTLL, 1982

9

Chân dung các vua Nguyễn (tập 1)

Đỗ Bang

Thuận Hoá, 1996

10

Chặt xiềng (những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng 3 đến cách mạng Tháng Tám - 1945)

 

Sự thật, 1977

11

Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân

Văn Tiến Dũng

QĐND, 1979

12

Chứng tích Pháp – Nhật trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1958 – 1954)

 

Trẻ, 2001

13

Có một Việt Nam như thế

 

CTQG, 1995

14

Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi ở Gia Định (1833 – 1835)

Nguyễn Phan

Tp.HCM, 1991

15

Đại cương lịch sử Việt Nam (tập II)

Đinh Xuân Lâm

Giáo dục, 1999

16

Đại Nam Điểu lệ toát yếu

Nguyễn Sĩ Giá

Tp.HCM, 1990

17

Đại Nam nhất thống chí

 

KHXH, 1971

18

Đại Việt sử kí toàn thư (dịch theo bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697) tập I

 

KHXH, 1993

19

Đại Việt sử kí toàn thư (dịch theo bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697) tập II

 

KHXH, 1993

20

Đại Việt sử kí toàn thư (dịch theo bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697) tập III

 

KHXH, 1993

21

Đại Việt sử kí toàn thư (dịch theo bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697) tập IV

 

KHXH, 1993

22

Đại Việt sử kí toàn thư (phần tiếp – ba tập) tập I: Bản kỷ lục biên (1676 – 1740)

 

KHXH, 1982

23

Đại Việt sử kí toàn thư tập II

 

KHXH, 1971

24

Lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945

 

CTQG, 1993

25

Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn

 

Trẻ, 2001

26

Đất nước ta

Hoàng Đạo Thuý

KHXH, 1989

27

Đất nước Việt Nam qua các đời

Đào Duy

Thanh hóa, 1997

28

Định Tường (Mỹ tho) xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

29

Đường dây không dứt: Từ tờ Thanh niên 1943 – 1944 đến Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam kỳ 1944 – 1945 rồi mùa thu lớn…

 

Tp.HCM, 1993

30

Gia Định xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

31

Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập Đảng

Ngô Văn Hoà

KHXH, 1978

32

Gò Công xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

33

Hỏi – Đáp 1000 năm Thăng Long Hà Nội (tập 1)

Tô Hoài

Trẻ, 2000

34

Hỏi – Đáp 1000 năm Thang Long Hà Nội (tập 2)

Tô Hoài

Trẻ, 2000

35

Hỏi – Đáp 1000 năm Thang Long Hà Nội (tập 3)

Tô Hoài

Trẻ, 2000

36

Hỏi – Đáp 1000 năm Thang Long Hà Nội (tập 4)

Tô Hoài

Trẻ, 2000

37

Hỏi đáp 300 năm Sài Gòn – TP. HCM

 

Trẻ, 1989

38

Hùng Vương dựng nước (tập 2)

 

KHXH,

1972

39

Hùng Vương dựng nước (tập 4)

 

KHXH, 1974

40

Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào đấu tranh giải phóng đất nước vào đầu thế kỳ XV

Phan Huy Lê

KHXH, 1969

41

Kiến Hoà xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

42

Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận

Trương Vĩnh Ký

Trẻ, 1997

43

Lịch sử huyện Nam Đàn

Quang Đạm

 

44

Lịch sử khẩn hoang miền Nam

 

Trẻ, 1997

45

Lịch sử nước ta

Hồ Chí Minh

Trẻ, 2000

46

Lịch sử và văn hoá Vịet Nam: Những gương mặt trí thức

Nguyễn Quang Ân

VHTT, 1998

47

Lịch sử Việt- tập 1: Thời kì nguyên thuỷ đến thế kỷ X

Phan Huy Lê

ĐH&THCN, 1983

48

Mặt trận Việt Minh

Nguyễn Thành

Sự thật, 1991

49

Mùa thu rồi ngày hăm ba

 

CTQG, 1995

50

Mùa thu rồi ngày hăm ba – tập 2: Độc lập hay là chết

 

CTQG, 1997

51

Nam bộ xưa và nay

 

Tp.HCM, 1999

52

Nam kì khởi nghĩa 23 tháng 11 năm 1940

 

CTQG, 1996

53

Những con đường khám phá

Diệp Đình

Bảo tàng LS VN, 2003

54

Những khoảnh khắc lịch sử qua ống kính Nguyễn Bá Khoản (tập ảnh lịch sử)

 

QĐND, 1997

55

Những phát hiện mới về triều Nguyễn

Tố Am Nguyễn Toại

Văn nghệ, 2002

56

Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Quốc xâm lược

Hồng Nam

KHXH, 1984

57

Nước Việt Nam thống nhất

 

Giáo dục, 1977

58

Pác Bó suối nguồn

Võ Nguyên Giáp

Văn hoá dân tộc, 1991

59

Pháp tái chiếm Đông Dương và Chiến tranh lạnh

Lưu Văn Lợi

CAND, 2002

60

Phong trào công nhân trong cao trào Xô viết Nghệ tĩnh

Nguyễn Trọng Cổ

Laođộng, 1980

61

Phong trào Duy Tân

Nguyễn Văn Xuân

Đà Nẵng, 2000

62

Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

Nguyễn Phan

KHXH, 1986

63

Quốc sử quán Triều Nguyễn: Đại Nam liệt truyện Tiền biên

 

KHXH, 1995

64

Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh những vấn đề Lịch sử – Văn hoá

Nguyễn Thế Nghĩa

Trẻ, 2000

65

Sài Gòn năm xưa

Vương Hồng Sển

Tp. HCM, 1997

66

Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỉ XIX

Trịnh Tri Tấn

Tp. HCM, 1998

67

Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỉ XIX đến Cách mạng Tháng Tám (tập 1): Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

Trần Văn Giàu

CTQG, 1996

68

Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỉ XIX đến Cách mạng Tháng Tám (tập 2): Ý thức tư sản và sự bất lực  của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

Trần Văn Giàu

CTQG, 1997

69

Tây Ninh xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

70

Thăng Long Đông đô Hà Nội

Hoàng Đạo Thuý

Hội Văn nghệ, 1971

71

Thành cổ Việt Nam

Đỗ Văn Ninh

KHXH, 1983

72

Theo con đường đi đến độc lập tự do

Phan Hoạ

Trẻ, 2001

73

Thiên anh hùng ca và việt Nam ngày nay

 

Tp. HCM, 1989

74

Thời đại Hùng Vương

 

KHXH, 1973

75

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Nguyễn Quang Ngọ

Giáo dục, 2000

76

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Hà Văn Thư

VHTT, 1999

77

Tuyên ngôn nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Hồ Chí Minh

 

78

Việt Nam đất nước anh hùng

 

Sự thật, 1975

79

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1958 – 1945 (tập II: 1897 – 1918)

Dương Kinh Quốc

KHXH, 1982

80

Vĩnh Long xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

81

Vũng Tàu xưa (loại sách sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa)

 

Thanh niên, 2001

 

P Lịch sử Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 

STT

                 TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

1

 “Điện Biên Phủ trên không” chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam

Lưu Trọng Lân

QĐND, 2002

2

40 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Sự thật, 1985

3

Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh thuộc Bộ Chính trị Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học (Lưu hành nội bộ)

 

CTQG, 1995

4

Ban chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Nam bộ Tây Nam bộ 30 nam kháng chiến (1945 – 1975)

 

[K.n], 2000

5

Cách mạng XHCN ở Việt Nam (tác phẩm chọn lọc) tập 2

 

Sự thật, 1976

6

Cách mạng XHCN ở Việt Nam (tác phẩm chọn lọc) tập 3

 

Sự thật, 1980

7

Cách mạng XHCN ở Việt Nam (tác phẩm chọn lọc) tập 4

Lê Duẩn

Sự thật, 1984

8

Cách mạng XHCN ở Việt Nam (tác phẩm chọn lọc)  tập 1

Lê Duẩn

Sự thật, 1976`

9

Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1979

10

Chống Mỹ cứu nước thiên anh hùng ca vĩ đại

 

QĐND, 1985

11

Chủ nghĩa thực dân kiểu mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam (khía cạnh tư duy và văn hoá) 1954 – 1975

 

TTLL, 1984

12

Con đường Nam tiến

 

Văn  hoá dân tộc, 1995

13

Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

Cao Văn Lượng

KHXH, 1977

14

Cục Thống kê Việt Nam con số và sự kiện 1945 – 1989

 

Sự thật, 1990

15

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại (tập 1) 1954 – 1960

 

Sự thật, 1974

16

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại (tập 2) 1961 – 1964

 

Sự thật, 1974

17

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại (tập 5) 1973 – 1975

 

Sự thật, 1978

18

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam (tập 1) từ 23/9/1945 đến tháng Chạp 1947

 

Sự thật, 1960

19

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam (tập 2) từ tháng Giêng  1948 đến tháng Chạp 1950 

 

Sự thật, 1960

20

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam (tập 3) từ tháng Giêng 1951 đến tháng Chạp 1952

 

Sự thật, 1960

21

Cuộc xâm lăng về văn hoá tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam

Lữ Phương

Văn hoá, 1981

22

Đại thắng mùa xuân

Văn Tiến Dũng

CTQG, 2005

23

Đại thắng mùa xuân

Văn Tiến Dũng

QĐND, 1976

24

Điện Biên Phủ

Võ Nguyên Giáp

QĐND, 1961

25

Điện Biên Phủ thời gian và không gian

 

Thanh niên, 1984

26

Đồng Đô la trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

 

CAND, 2003

27

Đường mòn Hồ Chí Minh con đường huyền thoại

 

CTQG, 1995

28

Hiệp định về chấm dức chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

 

[K.n], 1973.

29

Hiểu thêm lịch sử qua các hồi kí, kí sự, tuỳ bút

 

Giáo dục, 1997

30

Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu nước mạnh

Phạm Văn Đồng

CTQG, 1993

31

Ký ức tháng 5

Kinh Lịch

Trẻ, 2001

32

L.A.Why Vietnam? Tại sao Việt Nam

ArChimedes

Đà Nẵng, 1995

33

Lịch sử biên niên xứ uỷ Nam bộ và TW Cục miền Nam (1954 – 1975)

 

CTQG, 2002

34

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975 (tập II): Chuyễn chiến lược

 

CTQG, 1996

35

Lịch sử ngành sản xuất vũ khí  ở Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

ĐINH Xuân Lâm

[K.n], 1993

36

Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội ở Việt Nam

 

Hà Nội, 1998

37

Mậu Thân

Nguyễn Văn Nhân

Trẻ, 1988

38

Mấy vấn đề cải tạo XHCN đối với công thương nghiệp tư doanh

 

Tp.HCM, 1985

39

Mấy vấn đề về chủ nghĩa yêu nước XHCN ở Việt Nam

Trần Xuân Trường

QĐND, 1981

40

Miền Bắc XHCN trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

Nguyễn Duy Niên

Sự thật, 1976

41

Miền Nam giữ vững thành đồng (tập 1): Từ hoà bình lập lại đến mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (1954 – 1960)

Trần Văn Giàu

Khao học, 1964

42

Một số vấn đề về chủ nghĩa thực dân mới trong nền giáo dục Mỹ – Nguỵ (Kỷ yếu hội nghị thông báo khoa học tổ chức trong 02 ngày 09 và 10/11/1976 tại Tp. HCM)

 

[K.n], 1996

43

Nam bộ và Nam phần trung bộ trong hai năm đầu kháng chiến (1945 – 1946)

 

Văn Sử Địa, 1957

44

Ngọn cờ giải phóng

 

Sự thật, 1976

45

Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam

S. Mr Namara

CTQG, 1995

46

Nhớ về trận “Điện Biên Phủ trên không”

 

Tp.HCM, 2002

47

Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam

Philip B. Đ

CTQG, 1995

48

Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng (tập 1): Hoà bình hay chiến tranh

Trần Văn Trà

QĐND, 1992

49

Những mẩu chuyện lịch sử  (dùng trong nhà trường phổ thông)

Đinh Xuân Lâm

Giáo dục, 1969

50

Những sự kiện lịch sử quan trọng của thành phố Sài Gòn từ khi sinh ra đến 1956

 

SGGP, 1975

51

Paris Sài Gòn Hà Hội (tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh  1944 – 1947)

Philippe

Tp. HCM, 1993

52

Quần đảo Hoàng sa và quần đảo Trường sa bộ phận lãnh thổ của Việt Nam

 

Sự thật, 1981

53

Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỉ nguyên mới

Văn Tiến Dũng

Sự thật, 1979

54

Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1976

55

Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng

Phạm Văn Đồng

Sự thật, 1975

56

Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ

Lưu Trọng Lân

QĐND, 2004

57

Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm (1975 – 1985)

 

Sự thật, 1985

58

Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam

 

Sự thật, 1976

59

Tìm hiểu phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam

Cao Văn Lượng

KHXH, 1981

60

Tổ quốc tôi

 

HCM, 1995

61

Tội ác xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam

Phạm Văn Bạch

Sự htật, 1975

62

Tổng cục thống kê 30 năm phát triển kinh tế và văn hoá của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

 

Sự thật, 1978

63

Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

 

Sư thât, 1985

64

Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp

Jules

Tp.HCM, 2002

65

Trị Thiên Huế xuân 1975

Lê Tự Đồ

QĐND, 1983

66

Từ Điện Biên phủ đến Dinh Độc lập

 

QĐND, 1995

67

Từ nhân dân mà ra

Võ Nguyên Giáp

QĐND, 1964

68

Từ triều đính Huế đến chiến khu Việt Bắc

 

Hà Nội, 1983

69

Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

Lê Duẩn

QĐND, 1980

70

Về chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước ở Việt Nam

Lê Duẩn

QĐND, 1985

71

Việt nam – Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại

 

Sự thật, 1984

72

Việt Nam đấu tranh và xây dựng

 

Sự thật, 1980

73

Việt Nam những sự kiện 1945 – 1975 (tập 2) (1965 – 1975)

 

KHXH, 1976

74

Việt Nam trên đường phát triển

 

KHXH, 1981

75

Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu

 

Sự thật, 1975


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di