THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB,

NĂM XB

01

100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh

 

Trẻ, 2001

02

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng lý luận

Viện Hồ Chí Minh

CTQG, 2002

03

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong cách mạng Tháng Tám (1930 – 1954)

Chu Đức Tính

CTQG, 2001

04

Học tập lí luận và chính trị là nhiệm vụ quan trọng của đảng viên

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1978

05

Tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh trong thời kì vận động thành lập Đảng và đấu tranh giành chính quyền (1920 – 1945)

Đặng Văn Đức

HVCTQG,

1995

06

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng của chúng ta

Trần Đình Huỳnh

Lao động, 1993

07

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 

CTQG, 2001

08

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 

Lao động, 1999

09

Tư tưởng Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

 

CAND, 2004

10

Về Đảng cầm quyền

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1986

11

Về quan điểm quần chúng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

12

Về tư cách người Đảng viên Cộng sản

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1983

13

Về vấn đề cán bộ

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1974.

14

Về xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1970

15

Về xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1976

16

Về xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1980

17

Xây dựng Đảng và rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

QĐND, 2000

18

Xây dựng Đảng, rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

QĐND, 2003


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di