THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

60 năm nước CHXHCN Việt Nam

 

QĐND, 2005

02

Bản lĩnh và sáng tạo trong đổi mới cơ chế quản lý cơ sở

Võ Văn Kiệt

TP.HCM, 1985

03

Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam

 

Pháp lý,        1985

04

Các Nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ tư Quốc hội khoá XI

 

CTQG, 2004

05

Các quy định lễ tân nhà nước (Hệ thống văn bản của Chính phủ).

 

CTQG, 2001

06

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật lao động (tập 1).

 

TP.HCM,1995

07

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam / Niên giám 1998

 

CTQG, 1995

08

Chính phủ Việt Nam 1945 – 2003 (tư liệu)

 

Thông tấn, 2004

09

Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu mới và pháp luật ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Minh

KHXH, 1982

10

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và HĐND

 

CTQG, 2002

11

Công văn ngoại giao dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

 

[K.n]: [K.đ]

12

Đồng bạc tài chính đồng bạc Cụ Hồ 1945- 1954

Trần Quốc Dụ

Tài chính, 2000

13

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành: Văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự

 

CTQG, 1998

14

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước

 

CTQG, 1998

15

Hồ Chí Minh về vấn đề đào tạo cán bộ

Đức Vượng

CTQG, 1995

16

Hồ Chủ tịch và pháp chế

 

TP.HCM, 1985

17

Một số văn bản pháp quy về tổ chức và chế độ ngành VHTT

 

[K.n}, 1998

18

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

 

VNCPL, 1993

19

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Nguyễn Ngọc Minh

VNCPL, 1993

20

Pháp lệnh quy định việc bầu cử đại biểu quốc hội ở miền Nam Việt Nam trong cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước ngày 25/4/1976

 

[K.n], 1976

21

Pháp luật về quản lý thị trường (tập 1).

 

Pháp lý, 1984

22

Pháp luật về quản lý thị trường (tập 2).

 

Pháp lý, 1984

23

Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân

Lê Cự

Pháp lý, 1983

24

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Đàm Văn Hiếu

Pháp lý, 1981

25

Tập bài giảng về kiến thức quản lý nhà nước (tập 1): Nhà nước và pháp luật XHCN.

 

[K.n], 1985

26

Tập bài giảng về kiến thức quản lý nhà nước (tập 2): Nhà nước và pháp luật XHCN

 

[K.n], 1985

27

Thông tin chính sách chế độ

 

[K.n{ 1992

28

Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam (đã được sửa đổi bổ sung năm 2002).

 

Tổng hợp, 2003

29

Tìm hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ của công viên chức và người lao động

Lê Thành Châu

Thống kê, 1999

30

Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí hiện hành ở Việt Nam

Hồ Ngọc Cẩn

LĐ- XH, 2004

31

Trường Hành chính TW / Tập bài giảng về kiến thức quản lý nhà nước (tập 3): Nhà nước và pháp luật XHCN

 

[K.n], 1985

32

Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh

Bùi Ngọc Sơn

[K.n}, 2000

33

Văn bản pháp lý về văn hoá thông tin năm 1996

 

Nghệ An, 1997

34

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 

CTQG, 1997

35

Về luật Tổ chức HĐND và UBND

Vũ Như Giới

Pháp lý, 1984

36

Xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

QĐND, 2000

37

Xây dựng hệ thống chính trị vê nhà nước và pháp luật

Nguyễn Xuân Tế

CTQG, 1999

38

Xây dựng nhà nước của nhân dân – Thành tựu kinh nghiệm đổi mới

Đỗ Mười

Sự thật, 1991


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di