THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TRỊ, LỊCH SỬ, VĂN HOÁ THẾ GIỚI

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀXB, NĂM XB

01

“Có một Đảng như thế”

 

Phụ nữ, 1987

02

109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới

 

Thanh niên, 2002

03

Bài phát biểu tại Murmanxk

Mikhan Goocbachốp

M: APN, 1987

04

Bầu trời chiến tranh

A. Pô-crư-skin

QĐND, 1983

05

Biên niên sử thế giới

Nguyễn Văn Dân

Văn hoá, 1999

06

Các kế hoạch năm năm của Liên xô

Lê-ô-nít Đa-ni-lốp

Thông tấn xã Nôvôxti, 1981

07

Các nền văn minh vĩ đại trên thế giới

Nguyễn Văn Khang, Đặng Thị hạnh

Văn hoá, 1998

08

Các nước XHCN Xô Viết: Azerbaigian

 

M: APN, 1987

09

Cách mạng Tháng 10 và công cuộc cải tổ: Cuộc cách mạng đang tiến diễn

Mikhain Goocbachốp

Phụ trương Tạp chí Liên Xô ngày nay số 11, 1987

10

Cách mạng Trung Quốc và chủ nghĩa Mao

Hoàng Lê

TT – LL, 1981

11

Cách mạng XHCN Tháng 10 vĩ đại

 

Sự thật, 1982

12

Campuchia nụ cười không tắt

Thành Tín

Tp.HCM, 1983

13

Cha tôi Đặng Tiểu Bình (quyển 1)

Mao Mao

CTQG, 1995

14

Chiến lược an ninh quốc gia sự cam kết và mở rộng

Wiliam J.Clintơn

CTQG, 1997

15

Chủ nghĩa Tam dân

Tôn Trung Sơn

KHXH, 1995

16

Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh (Thái độ của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đối với chiến tranh)

VI. Lênin

Sự thật, 1969

17

Cộng hoà dân chủ Đức tự giới thiệu

 

Berlin, 1976

18

Cộng hoà dân chủ Đức tự giới thiệu

 

Berlin, 1978

19

Cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại

 

Tp.HCM, 1985

20

Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Xã hội dân chủ Nga

VI. Lênin

Sự thật, 1963

21

Đại hội lần thứ 27 Đảng Cộng sản Liên Xô đã thảo luận và giải quyết những vấn đề gì?

Bô-rít Crốt-cốp

Thông tấn xã Nô-vô-xti, 1986

22

Đại hội XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô sự kiện chính trị quốc tế trọng đại

Viện Mác – Lênin

TT – LL, 1986

23

Đào tạo cán bộ chuyên môn ở Liên Xô

Mai Vôn – cốp

Thông tấn xã Nôvôxti, 1983

24

Đông Nam Á chặng đường dài phía trước

Lim Chong Yah

thế giới, 2002

25

Fidel và tôn giáo những cuộc trao đổi với linh mục Freibetto

 

Uỷ ban đoàn kết cô giáo yêu nước Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh, 1986

26

Hai diễn văn tại đại hội toàn Nga I về công tác giáo dục ngoài nhà trường         tháng 6 năm 1919

VI. Lênin

Sự thật, 1963

27

Hàn Quốc lịch sử và văn hoá

 

CTQG, 1995

28

Hồ sơ văn hoá Mỹ

Hữu Ngọc

Thế giớ, 2000

29

Israel

Trịnh Huy Hoá

 Trẻ, 2002

30

Kinh tế thế giới tình hình và triển vọng

Ban Kinh tế thế giới

KHXH, 1982

31

Lịch sử nước Mỹ

Lê Minh Đức, Nguyễn Nghị

VHTT, 1994

32

Lịch sử sẽ xoá án cho tôi

Phi-đen Caxtơrô

Sự thật, 1983

33

Lịch sử thế giới (tập 1)

Nguyễn Hiến Lê

VHTT, 1995

34

Lịch sử thế giới (tập 2)

Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang

 Văn học, 1995

35

Lịch sử trung đại thế giới (quyển 1)

Nguyễn Gia Phu

ĐH&THCN, 1984

36

Lịch sử trung đại thế giới (quyển 2)

Lương Ninh

ĐH&THCN, 1984

37

Lịch sử văn học Nga     (tập 1)

Đỗ Hồng Chung

ĐH&THCN,  1982

38

Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết

 

Sự thật, 1982

39

Lịch sử Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vich) Liên xô

 

Sự thật, 1970

40

Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc cải tạo và xây dựng CNXH

CI. Xu-vô-rốp

Sự thật, 1983

41

Một sự kiện lớn trong kế hoạch 5 năm đầu tiên (Những bước đầu công nghiệp hoá ở Nga)

Pi-ốt Rô-ma-nốp

M: APN, 1988

42

Mười nhân vật nổi tiếng thế giới thế kỉ XX

Trần Bình Dân

VHTT, 2002

43

Nghiên cứu Trung Quốc hiện đại

Hoàng Việt

KHXH, 1985

44

Nhân ngày kỷ niệm cuộc “Cải cách nông dân” và cuộc cách mạng vô sản nông dân

VI. Lênin

Sự thật, 1963

45

Nhật Bản

Trịnh Huy Hòa

Trẻ, 2002

46

Những bài học của Công xã

VI. Lênin

QĐND, 1965

47

Những bế tắc của Lầu Năm góc “sau Việt Nam”

Nhuận Vũ

QĐND, 1981

48

Những bí mật của Bộ Tổng tham mưu (tập 1)

Victor Baranets

 CAND, 2001

49

Những bí mật của Bộ Tổng tham mưu (tập 2)

Victor Baranets

CAND, 2001

50

Những bí mật của chiến tranh thế giới thứ hai

Gri-gô-ri Đê-bô-rin

Sự thật, 1985

51

Những số liệu chủ yếu về tình hình kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa những năm 70 – 80

 

TT – LL, 1982

52

Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến tranh lạnh

Lưu Văn Lợi

CAND, 2002

53

Phát hiện Ấn Độ (tâp 1)

Jawaharlae Nehru

Văn học, 1997

54

Phát hiện Ấn Độ (tâp 2)

Jawaharlae Nehru

Văn học, 1997

55

Phát hiện Ấn Độ (tâp 3)

Jawaharlae Nehru

Văn học, 1997

56

Phong cách làm việc kiểu Lênin trong công tác và sự lãnh đạo của Đảng

M.M. va-xe-ro

 Thông tấn xã nôvôxti, 1983

57

Sự thật về cách mạng Tháng 10 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô: Từ cuốn sách vỡ lòng cho đến phép tính nhân

Vlađimia Evacôv

Thông tấn xã nôvôxti, 1983

58

Tên trùm mật vụ phát xít Đức thú nhận (tập 2)

 

CAND, 1983

59

Tiềm lực Xibiri Liênxô hiện tại và tương lai

 

Thông tấn xã nôvôxti, 1983

60

Tìm hiểu lịch sử văn hoá Campuchia

 

KHXH, 1983

61

Từ điển tri thức lịch sử thế giới (cận đại và hiện đại) tập III

Nguyễn Anh Thái

 CTQG, 1994

62

Vấn đề dân tộc ở Liên xô đã được giải quyết như thế nào

An-be Nê-na-nê-cốp ; Alếch-xan-đrơ Pro-xen rin

Thông tấn xã Nôvôxti, 1984

63

Văn hoá Nga hiện tại và triển vọng

Viện Thông tin khoa học xã hội

Thông tin KHXH, 1995

64

Văn minh nhân loại những bước ngoặt lịch sử

 

VHTT, 2002

65

Về mối liên hệ của chủ nghĩa Mao với chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét lại ở châu Âu

 

TT – LL, 1983

66

Về tinh thần anh dũng của công nhân ở địa phương về những “ngày thứ bảy cộng sản”

VI. Lênin

Sự thật, 1965

67

Ý nghĩa cuộc cách mạng Tháng 10 vĩ đại

Bua-da-lốp; Dương Văn Thành

Hội Việt – Xô hữu nghị, 1965

68

Ý nghĩa thời đại của chiến thắng phát xít Hít –le và quân phiệt Nhật Bản

 

TT – LL, 1985


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di