THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: HỒ CHÍ MINH VỀ VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, vận dụng vào sự nghiệp đào tạo ở học viện Quốc phòng” chuyên ngành chiến lược. (Luận văn tốt nghiệp     CH-TM cao cấp)

Phạm Văn Việt

Học viện quốc phòng, 1999

02

Ba lần gặp Bác Hồ trong một chiến dịch

 

QĐND, 2000

03

Ba lần gặp Bác Hồ trong một chiến dịch

 

QĐND, 2001

04

Bác đến (tập văn, thơ của bộ đội viết về Hồ Chủ tịch)

 

QĐND, 1960

05

Bác Hồ đặt tên anh Hồ Chí Long

Đỗ Như Chung

QĐND, 2001

06

Bác Hồ những kỷ niệm không quên

Phùng Thế Tài

 QĐND, 1996

07

Bác Hồ và sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ hậu cần (Hội thảo khoa học nhân kỉ niệm 35 năm ngày truyền thống của Học viện Hậu cần 1951 – 1986)

Học viện hậu cần

[K.n], 1986

08

Bác Hồ với các tướng lĩnh

Kim Dung

Thanh niên, 2000

09

Bác Hồ với chiến sĩ

Viện Hồ Chí Minh

QĐND, 1994

10

Bác Hồ với chiến sĩ (tập 1)

 

QĐND, 2001

11

Bác Hồ với chiến sĩ (tập 2)

 

QĐND, 2001

12

Bác Hồ với chiến sĩ (tập 2)

 

Trẻ, QĐND

13

Bác Hồ với chiến sĩ (tập III)

Viện Hồ Chí Minh

QĐND, 1998

14

Bác Hồ với chiến sĩ (tập IV)

Viện Hồ Chí Minh

QĐND, 1999

15

Bác Hồ với chiến sĩ (tập3)

 

QĐND, 2000

16

Bác Hồ với chiến sĩ cảnh vệ

 

CAND, 2000

17

Bác Hồ với đoàn Tân Trào

 

 CAND, 1970

18

 Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân

Thư viện quân đội

QĐND, 1976

19

Bảo vệ Bác Hồ

Nguyễn Minh San

Nghệ Tĩnh, 1990

20

Bỗng nghe vần thắng vút lên cao

(Giới thiệu một cách có hệ thống những bài thơ của Bác Hồ viết về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân)

Lê Khánh Soa

QĐND, 1980

21

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân (Ảnh + tư liệu)

 

TP.HCM, 2000

22

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ an ninh trật tự

Bộ Nội vụ

Viện Khoa học công an, 1985

23

Con đường theo Bác

Hoàng Quốc Việt

CTQG, 1993

24

Đường lối khang chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1945 – 1954: Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện (luận án Phó Tiến sĩ khoa học quân sự)

Nguyễn Minh Đức

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 1996

25

Giao thông liên lạc nước ta trong lịch sử

Nguyễn Văn Khoan

TT – LL, 1992

26

Giữ yên giấc ngủ của Người

 

QĐND, 1990

27

Giữ yên giấc ngủ của Người

 

QĐND

34

Hăng hái tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược (lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 03/11/1968)

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1968

35

Hành quân theo đường Bác (thơ chọn)

 

QĐND, 1980

28

Hồ Chí Minh biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự

Viện Lịch sử quân sự Việt nam

QĐND, 1990

29

Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội

 

Thư viện quân đội, 1990

30

Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (Thư mục chuyên đề kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 1944 – 1994)

 

Viện Quân sự Việt Nam, 1994

31

Hồ Chí Minh với công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

 

Học viện chính trị quân sự, 1986

32

Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1974

33

Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1975

34

Hồ Chủ tịch và các lực lượng vũ trang nhân dân

Thư viện quân đội

[K.đ], 1962

35

Hồ Chủ tịch về kỷ luật quân đội

 

Thư viện quân đội, 1971

36

Hồ Chủ tịch với công tác hậu cần

Phòng Nghiên cứu

Trường Sĩ quan hậu cần, 1969

37

Huấn thị của Hồ Chủ tịch tại lớp chỉnh huấn chính trị của tổng Quân uỷ

 

Ban Nghiên cứu lịch sử quân đội, 1970

38

Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ

 

Lao động, 1999

39

Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1970

40

Một số vấn đề trong tư tưởng xây dựng quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Trí Dũng

Thự viện quân đội, 1995

41

Nghiên cứu một số vấn đề trong tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thư viện quân đội, 1996

42

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chủ tịch. Tập II: Đường Cách mệnh thời kì 1919 - 1930

 

Thư  viện quân đội, 1969

43

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chủ tịch. Tập III: Đạo đức cách mạng

 

Thư viện quân đội, 1970

44

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chủ tịch. Tập IV: Cách mạng XHCN và đấu tranh thống nhất nươc nhà thời kỳ 1954 – 1965

 

Thư viện quân đội, 1970

45

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chủ tịch. Tập V: Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng

 

Thự viện quân đội, 1970

46

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chủ tịch. Tập VI: Giáo dục lý luận chính trị tư tưởng

 

Thự viện quân đội, 1970

47

Nghiên cứu về đường lối chính trị quân sự và tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh tập VII: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thời kỳ 1945 – 1994

 

Thư viện quân đội, 1970

48

Người đầu tiên bảo vệ Bác Hồ

Phùng Thế Tài

QĐND, 1998

49

Người đầu tiên bảo vệ Bác Hồ

Phùng Thế Tài

QĐND, 2001

50

Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội phòng không)

 

Sự thật, 1992

51

Nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Phạm Chí Nhân

CTQG, 2004

52

Những năm tháng bên Bác

 

CAND, 1985

53

Những năm tháng không thể nào quên

Võ Nguyên Giáp

QĐND, 1975

54

Những năm tháng tham gia gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Kinh Chi

QĐND, 2000

55

Những năm tháng tham gia gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Kinh Chi

QĐND, 2001

56

Những ngày đầu trong nghề công an (hồi ký)

Lê Văn Lăng

QĐND, 2002

57

Những tư tưởng quân sự cốt lõi trong tác phẩm quân sự đầu tay năm 1928 của Nguyễn Ái Quốc

Phạm Xanh

Thư viện quân đội, 1995

58

Quan điểm – Tư tưởng chỉ đạo quốc phòng an ninh và tiến hành chiến tranh của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư viện quân đội

-H: K.n], 1996

59

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

QĐND, 1995

60

Theo Bác đi chiến dịch

Ngọc Châu

 QĐND, 2001

61

Theo Bác đi chiến dịch

An Quân

Văn học, 1976

62

Theo Bác đi chiến dịch

Ngọc Châu

QĐND, 2001

63

Theo Bác đi kháng chiến

Trình Quang Phú

Thanh niên, 1998

64

Theo Bác đi kháng chiến

 

Thanh niên, 1980

65

Thơ Bác Hồ

 

QĐND, 1975

66

Tìm hiểu thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Châu Quán

Văn hoá dân tộc, 1990

67

Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa – hậu phương trong khởi nghĩa vũ trang và trong chiến tranh cách mạng Việt nam

Ngô Vi Thiện

Thư viện quân đội, 1995

68

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác hậu cần quân đội (kỉ yếu hội thảo khoa học)

Học viện Hậu cần

[K.n], 1998

69

Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự của Hồ Chí Minh (luận án)

Trần Đình Châu

HVHCM, 1994

70

Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư viện quân đội

Cục Tuyên huấn, 1990

71

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Trần Văn Trà

QĐND, 1994

72

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Trần Văn Trà

QĐND, 2004

73

Văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh trong “Bộ đội cụ Hồ”

Quang Hoài

Thanh niên, 2004

74

Về công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân

Hồ Chí Minh

QĐND, 1990

75

Về công tác hậu cần quân đội

Hồ Chí Minh

QĐND, 1970

76

Về đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam của Hồ Chủ tịch

Thư viện quân đội

[K.n], 1970

77

Về kỉ luật và dân chủ trong quân đội

Hồ Chí Minh

QĐND, 1971

78

Về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Đoàn Chương

Thư viện quân đội, 1995

79

Về vấn đề quân sự

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

80

Với lực lượng vũ trang nhân dân

Hồ Chí Minh

QĐND, 1975

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di