THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam

 

Bộ Công thương, 2003

02

Bác Hồ với thuỷ lợi

 

 [K.n], 1970

03

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giao thông vận tải

Nguyễn Văn Khoan

QĐND, 1997

04

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thuỷ lợi

 

Nông nghiệp, 1990

05

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành công nghiệp nhẹ

 

Bộ Công nghiệp nhẹ, 1995

06

Hồ Chủ tịch với lao động

 

Lao động, 1960

07

Một số hình ảnh Bác Hồ với nông dân

 

Nông nghiệp, 1982

08

Một thời không quên (Hồi kí về Sở ấn loát tài chính Trung bộ in và phát hành "giấy bạc Cụ Hồ” trong thời kì đầu cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp 1946 – 1952)

 

Thuận Hoá, 1993

09

Một thời không quên (tập 2)

 

Thuận Hoá, 1995

10

Những lời huấn thị của Hồ Chủ tịch về vấn đề phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất

 

Uỷ Ban cải cách ruộng đất TW, 1955

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân và sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới (1981-1991)

Hà Văn Hiệp

HVHCM, 1993

12

Về hợp tác hoá nông nghiệp

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

13

Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1997

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di