Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.

Với gần 100 tài liệu, hình ảnh, nội dung chuyên đề khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thiết thực tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), động viên toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách; nâng tầm đất nước trên trường quốc tế.

            Nội dung triển lãm gồm 2 phần:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

88 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, kiên trì con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn. Đây là cơ sở để Đảng không ngừng rèn luyện mình trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

IMG 6688 800x600       IMG 6687 800x600

1        3

2       4


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di