Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

      Cách đây 70 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Kể từ đó ngọn cờ tư tưởng thi đua ái quốc của Người đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và mang tính thời sự sâu sắc. 

      Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

      Với gần 160 tư liệu, hình ảnh triển lãm giới thiệu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

Phần thứ nhất:Chủ tịch Hồ Chí Minh với  phong trào thi đua yêu nước.

 Phần thứ hai: Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Phần thứ ba: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện phong trào Thi đua yêu nước.

IMG 9381 800x600     IMG 9376 800x600

IMG 9380 800x600      IMG 9375 800x600


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di