TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ: “Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hoá kiệt xuất”.

                Kế thừa và tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến vì một sự nghiệp văn hoá cao cả: Luôn nỗ lực đấu tranh không ngừng để giải phóng con người thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; khỏi mọi áp bức, bóc lột và bất công tàn bạo; luôn mưu cầu tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người cần lao trên trái đất, không phân biệt màu da, sắc tộc. Người đã để lại dân tộc Việt Nam và nhân loại một di sản văn hoá vô giá, có giá trị bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam - Nhà văn hoá lỗi lạc - Danh nhân văn hoá kiệt xuất.

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016), Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hoá kiệt xuất”.

Với 160 tài liệu, hình ảnh, nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

- Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ cộng sản tiên phong trên mặt trận văn hoá.

- Hồ Chí Minh - Người tổ chức, xây dựng nền văn hoá cách mạng Việt Nam.

- Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về văn hoá, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

 

             IMG 8564 1600x1200     IMG 8567 1600x1200

 

0838X58 1600x1200   087 1600x1200   088 38x58 1600x1200

 

73a 1600x1200    083 1600x1200    065 1600x1200

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di