PHỐI HỢP TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam. 90 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Cho đến nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân ta trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), đặc biệt nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), ngày 18/5/2020
 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”.

     Với 150 hình ảnh, tư liệu, nội dung chuyên đề thể hiện rõ vai trò của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là cả một quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức; với sự nhạy bén về tư tưởng chính trị và tầm nhìn vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập nên một chính đảng của giai cấp công nhân, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
     

      Trong không khí cả nước chào mừng Đại hội đại biểu các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển lãm góp phần bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

     Triển lãm tại Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/5/2020 đến hết tháng 5/2020.

          1

           2

           3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di