KHỐI THI ĐUA 1 – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Kể từ khi rời thương cảng Sài Gòn năm 1911 ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã vượt qua biết bao sóng gió, hiểm nguy, gian khổ để thực hiện khát vọng: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”. Mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, qua nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường cách mạng đúng đắn - con đường cách mạng vô sản. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Việc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản, thể hiện tầm nhìn chiến lược và phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân lao động. Đến thời điểm này, cách mạng vô sản là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để nhất. Cuộc cách mạng đó không chỉ giải phóng giai cấp, mà gắn liền với nó là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn của Người đã mang về sắc nắng tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ những năm 1920 của thế kỷ XX: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã được Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện và đã đạt được những thành quả to lớn. Vai trò, vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên những vấn đề căn bản, có tầm chiến lược, trong đó, vấn đề hàng đầu là kiên định và nhận thức đúng đắn về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới của đất nước và thời đại, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Đó là, “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Thực hiện Kế hoạch số 14/HD-LĐLĐ ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện kế hoạch năm 2022, sáng ngày 05/10/2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Khối Thi đua 1 – Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Tọa đàm “Giải pháp thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

          Một số hình ảnh:

z3774716055080 1f9418d784a765ee5ff2e119a274af33

z3774419995511 3dd39e97ecfd2e43dd716dbd7e4749f2

z3774593153758 01a8945a296db64a9a4f6bd8234b4104

z3774716034474 4bc672f3b229cd72f77e329d3bd0b007

z3774716078436 36b29637e6a06686e3c14e05704c6d7d

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di